Zoznam zmluv za RÚVZ Spišská Nová Ves pred rokom 2011

- zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

- zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi nemá pred rokom 2011 v evidencii žiadne zmluvy z verejného obstarávania, ktoré podliehajú povinnosti zverejnenia.

Centrálny register zmlúv :