Vzory žiadostí, dokumentov a postupov

Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska (stiahnuť v PDF DOCX)

Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky (stiahnuť v PDF)

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky (stiahnuť v PDF)

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania (stiahnuť v PDF)

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (stiahnuť v PDF)

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo (stiahnuť v PDF)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo-všeobecne (stiahnuť v PDF)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA (stiahnuť v PDF)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SOLÁRIUM (stiahnuť v PDF)

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola (stiahnuť v PDF)

Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež - škola (stiahnuť v PDF)

Objednávka služieb (stiahnuť v PDF )