Vzory prevádzkových poriadkov

Ambulantný predaj pokrmov - stiahnuť formát .pdf

Záťaž teplom a chladom - stiahnuť formát .pdf

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti - stiahnuť formát .pdf

Zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti - stiahnuť formát .pdf

Ubytovacieho zariadenia - stiahnuť formát .pdf

Vibrácie - stiahnuť formát .pdf

Zariadenie spoločného stravovania - stiahnuť formát .pdf

Ubytovacie zariadenia pre deti a mládež - stiahnuť formát .pdf

Starostlivosť o ľudské telo - stiahnuť formát .pdf

Telovýchovného a športového zariadenia - stiahnuť formát .pdf

Telovýchovno športového zariadenia - stiahnuť formát .pdf

Pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy - stiahnuť formát .pdf

Pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa.pdf - stiahnuť formát .pdf

S expozíciou umelému optickému žiareniu - stiahnuť formát .pdf

Hluk - stiahnuť formát .pdf

Chemické látky - stiahnuť formát .pdf

CHF karcinogény a mutagény - stiahnuť formát .pdf

Pre kúpanie dojčiat a batoliat - stiahnuť formát .pdf

Biologický faktor - stiahnuť formát .pdf

Elektromagnetické pole - stiahnuť formát .pdf

Fyzická záťaž - stiahnuť formát .pdf

Azbest - stiahnuť formát .pdf