ÚRADNÁ TABUĽA - oznamy

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi : T U

Zmena povolenia MOM - dočasné pozastavené do 30.9.2022, Váš Lekár, s.r.o., Štefánikovo námestie 10, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 21.06.2021

Zmena povolenia MOM - dočasné pozastavené do 15.6.2022, Váš Lekár, s.r.o., Štefánikovo námestie 10, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 15.3.2022

Povolenie MOM, SlovakTransLine , s.r.o.,Michalovce, AG, Duklianska 3336/19, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 1.2.2022

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 30.06.2022, Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom, Kupeľná ulica 1373/22,05342 Krompachy - zverejnené 1.2.2022

Povolenia MOM, ZS Support, s.r.o., AG+PCR, Hlavná 155/121, 05601 Gelnica - zverejnené 9.12.2021

Povolenia MOM, Slovenský Červený kríž, územny spolok Spišská Nová Ves, AG+PCR, Ing. O. Kožucha 3072/12, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 3.12.2021

Povolenia MOM, SlovakTransLine, s.r.o., AG+PCR, Hlavná 5, 05601 Gelnica - zverejnené 23.11.2021

Povolenia MOM, Váš Lekár, s.r.o., Štefánikovo námestie 10, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 15.11.2021

Povolenia MOM, ZS support, s.r.o., Odborárov 569/49, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 11.11.2021

Zrušenie povolenia MOM, Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery, J. Fabiniho 521/15, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 26.10.2021

Zrušenie povolenia MOM, Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery umiestnené v exteriéri na ul. Brusník 1522/2, Brusník 1522/2,05311 Smižany - zverejnené 26.10.2021

Zrušenie povolenia MOM, Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery umiestnené v exteriéri na ul. Štúrova ul. 5, Štúrova ulica 7/5, 05342 Krompachy - zverejnené 26.10.2021

Zrušenie povolenia MOM, CHABAD s.r.o. 04001 Košice -mestská časť - Staré Mesto, Antigénové testovanie COVlD-19, Retail AB (I . NP -1.13,1.14,1.15), Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 20.10.2021

Zrušenie povolenia MOM, Mgr.Erik Smik, SNV, Polyfunkčný objekt, Námestie Iglovia 2895/3, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 20.10.2021

Zrušenie povolenia MOM, A.P.Safety, s.r.o. Spišská Nová Ves, telocvičný trakt Základnej školy Hrabušice, Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice - zverejnené 20.10.2021

Povolenie MOM, HEALTH LIFE Košice s. r. o., Antigenove testovanie COVID-19, Retail AB (1. nadzemné podlažie, miestnosti 1.13, 1.14, 1.15), Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 20.10.2021

Povolenie MOM, SlovakTransLine , s.r.o.,Michalovce, kontajnery, Nábrežná 1, 05311 Smižany - zverejnené 13.10.2021

Zrušenie povolenia MOM, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Levočská 406/14,05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 30.09.2021

Zrušenie povolenia MOM, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Ulica SNP 370/41 , 05342 Krompachy - zverejnené 30.09.2021

Zrušenie povolenia MOM, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Levočská 406/14, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 30.09.2021

Zrušenie povolenie MOM, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Cintorínska ulica 83/3, 05342 Krompachy - zverejnené 30.09.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 30.09.2021, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Levočská 406/14, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 31.08.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 30.09.2021, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Cintorínska ulica 83/3, 05342 Krompachy - zverejnené 31.08.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 30.09.2021, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Ulica SNP 370/41 , 05342 Krompachy - zverejnené 31.08.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 30.09.2021, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Levočská 406/14,05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 31.08.2021

Zrušenie povolenia MOM, Ing.Andrea Mišendová,SNV, Letná 48/41A, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 29.7.2021

Povolenie MOM, CHABAD s.r.o. 04001 Košice -mestská časť - Staré Mesto, Antigénové testovanie COVlD-19, Retail AB (I . NP -1.13,1.14,1.15), Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 28.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.12.2021, Mesto Krompachy, Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica 1373/22,05342 Krompachy - zverejnené 27.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.08.2021, Nemocnica AGEL, Banícka Štvrť 774/1, 05342 Krompachy s.r.o. - zverejnené 27.7.2021

Zrušenie povolenia MOM, MEPOS SNV s.r.o., Tatranská 393/5, 05311 Smižany - zverejnené 27.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.08.2021, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Levočská 406/14, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.08.2021, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Ulica SNP 370/41 , 05342 Krompachy - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.08.2021, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Levočská 406/14,05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.08.2021, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Cintorínska ulica 83/3, 05342 Krompachy - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM - dočasne pozastavené do 31.12.2021, pavilón č. 2 v Základnej škole, 122, 05334 Švedlár - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM - rozšírenie testovania o PCR, MHM Company SNV s.r.o., kontajner na parkovisku, Lipová 2244/20, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM - rozšírenie testovania o PCR, MEPOS SNV s.r.o., Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 3456/ 14, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 15.7.2021

Zmena povolenia MOM, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves - zverejnené 15.7.2021

Zrušenie povolenia MOM, Obec Kluknava, telocvičný trakt v Základnej škole, 43, 05351 Kluknava - zverejnené 15.7.2021

Zrušenie povolenie MOM, MHM Company SNV s.r.o., kontajner v exterieri, Mlynská 1214/10, 05311 Smižany - zverejnené 30.3.2021

Zrušenie povolenie MOM, Medicenter Pro SNV s.r.o., kontajner v exteriéri, Mlynská 1214/ 10, 05311 Smižany - zverejnené 30.3.2021

Zrušenie povolenia MOM, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Nabrežná 1, 05311 Smižany - zverejnené 11.3.2021

Povolenie MOM, Kultúrny dom Jaklovce, Nová 436/80, 05561 Jaklovce - zverejnené 26.2.2021

Povolenie MOM, pavilón č. 2 v Základnej škole, 122, 05334 Švedlár - zverejnené 22.2.2021

Povolenie MOM, Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery, J. Fabiniho 521/15, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 4.2.2021

Povolenie MOM, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Levočská 406/14, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 2.2.2021

Povolenie MOM, Obec Kluknava, telocvičný trakt v Základnej škole, 43, 05351 Kluknava - zverejnené 2.2.2021

Povolenie MOM, CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Krčméryho 2339/1, 05205 Spišská Nová Ves - zverejnené 29.1.2021

Povolenie MOM, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Levočská 406/14,05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 29.1.2021

Povolenie MOM, Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Ulica SNP 370/41 , 05342 Krompachy - zverejnené 29.1.2021

Povolenie MOM, STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Cintorínska ulica 83/3, 05342 Krompachy - zverejnené 29.1.2021

Povolenie MOM, Ing.Andrea Mišendová,SNV, Letná 48/41A, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 28.1.2021

Povolenie MOM, SlovakTransLine, s.r.o., Michalovce, Banská ulica 117/2,05342 Krompachy - zverejnené 27.1.2021

Povolenie MOM, Mgr.Erik Smik, SNV, Polyfunkčný objekt, Námestie Iglovia 2895/3, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 26.1.2021

Povolenie MOM, Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery umiestnené v exteriéri na ul. Brusník 1522/2, Brusník 1522/2,05311 Smižany - zverejnené 26.1.2021

Povolenie MOM, Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery umiestnené v exteriéri na ul. Štúrova ul. 5, Štúrova ulica 7/5, 05342 Krompachy - zverejnené 26.1.2021

Zrušenie povolenia MOM, S A N A s.r.o., Mlynská 39,052 01 Spišská Nová Ves - zverejnené 26.1.2021

Povolenie MOM, MHM Company SNV s.r.o., kontajner na parkovisku, Lipová 2244/20, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, Miamar-Med, s.r.o., SNV, Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, MHM Company SNV s.r.o., kontajner v exterieri, Mlynská 1214/10, 05311 Smižany - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, MEPOS SNV s.r.o., Tatranská 393/5, 05311 Smižany - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, Medicenter Pro SNV s.r.o., kontajner v exteriéri, Mlynská 1214/ 10, 05311 Smižany - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, Medicenter Pro SNV s.r.o., kontajner, Lipová 2244/20, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, Obec Prakovce, telocvičný trakt v Základnej škole s materskou školou, 307, 05562 Prakovce - zverejnené 25.1.2021

Povolenie MOM, Mesto Krompachy, Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica 1373/22,05342 Krompachy - zverejnené 21.1.2021

Povolenie MOM, A.P.Safety, s.r.o. Spišská Nová Ves, telocvičný trakt Základnej školy Hrabušice, Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice - zverejnené 21.1.2021

Povolenie MOM, Obec Margecany, Kultúrny dom Obce Margecany, Obchodná 128/7, 05501 Margecany - zverejnené 14.1.2021

Povolenie MOM, Mesto Gelnica, Telocvičný trakt Základnej škoiy, Hlavná 155/121, 05601 Gelnica - zverejnené 8.1.2021

Povolenie MOM, MEPOS SNV s.r.o., Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 3456/ 14, 05201 Spišská Nová Ves - zverejnené 31.12.2020

Povolenie MOM, S A N A s.r.o., karavan, Tatranská 918/80, 053 11 Smižany - zverejnené 10.12.2020

Povolenie MOM, Michaella s.r.o., Ing. O.Kožucha 3072/12,052 01 Spišská Nová Ves - zverejnené 1.12.2020

Povolenie MOM, PRO VITAE n.o., Nemocničná 42/33, 05601 Gelnica - zverejnené 27.11.2020

Povolenie MOM, Nemocnica AGEL, Banícka Štvrť 774/1, 05342 Krompachy s.r.o. - zverejnené 27.11.2020

Povolenie MOM AG, Červený kríž, územný spolok, Spišská Nová Ves - zverejnené 18.11.2020

Povolenie MOM, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves - zverejnené 1.7.2020

Zrušenie opatrenia zo dňa 10.5.2020

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.4. - zrušenie karantény časti obce Žehra - sídlisko Dreveník

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.3. - zrušenie karantény častí ŽEHRA - osada Dreveník

Opatrenia RÚVZ zo dňa 10.05.2020

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.2. - zrušenie karantény častí mesta Krompachy

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.1. - zrušenie karantény obce Bystrany

Opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí