Úhrady za služby

Úhrady za poskytovanie špecializovaných odborných služieb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, upravuje aktuálne platný Sadzobník