Správy rok 2013 RÚVZ SNV:

SVRAB - Užitočné informácie v prípade výskytu svrabu.

„NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA" - ÚVZ SR pod záštitou HLAVNÉHO HYGIENIKA SR VYHLASUJE celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky ZŠ s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“ v termíne od 20. 11. 2013 do 20. 01. 2014. PODMIENKY A PRAVIDLÁ v priloženom letáku.

Odstraň obezitu - Celoslovenská kampaň

KONTROLA OČKOVANIA - upozornenie pre praktických lekárov pre deti a dorast

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - Usmernenie ÚVZ SR k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania.

Oznamy oddelenia Epidemiológie

KAMPAŇ RÚK 2013

KAMPAŇ 2013 - Vyzvi srdce k pohybu

Európsky imunizačný týždeň - prevencia, ochrana, očkovanie

Svetový deň zdravia

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

Svetový deň vody

MOST "Dni srdca"

Informácia o cukrovinkách / wafle z Poľska vyrobených zo sušeného mlieka, v ktorom bol nájdený jed na hlodavce

Ako predísť chrípke

Zmena sadzobníka správnych poplatkov