Správy rok 2011 RÚVZ SNV:

Európsky týždeň bezpečnosti pri práci 24. - 30.10.2011. Deň otvorených dverí
Viac informácii

Svetový deň srdca

Hluk v životnom prosredí

Informácie pre dovozcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Činy a z Hongkongu : Ďalšie informácie

Svetový deň bez tabaku 2011 PDF dokument

3. ročník kampane - Umývaj si ruky - „zachrániš život “ PDF dokument

Umývanie rúk

Umývanie rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcie!

Európsky imunizačný týždeň


7.apríl - Svetový deň zdravia


Svetový deň vody 2011

KAMPAŇ 2011 - Vyzvi srdce k pohybu