Poradňa očkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, oddelenie epidemiológie poskytuje konzultačnú činnosť v týchto oblastiach očkovania:

- poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých
- poradenstvo v problematike odporúčaného očkovania
- poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia
- poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
- poradenstvo v očkovaní detí s kontraindikáciami
- poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch spojených s očkovaním

Konzultácie:
Konzultácie sa uskutočňujú na kontaktnej adrese po telefonickom dohovore. Telefonické poradenstvo bude vybavované priebežne na uvedených číslach.

Kontaktná osoba:
MUDr. Renáta Hudáková

Kontakt:
Adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
oddelenie epidemiológie
A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
telefón: 053/4170245
053/44 25826
e-mail: sn.epi@uvzsr.sk

Linky pre informácie:

Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie

Letak-očkovanie deti

Sedem dôvodov očkovania

Povinné očkovanie deti

Európsky imunizačný týždeň v roku 2012

Zvýšený výskyt osýpok na Ukrajine a blížiace sa Majstrovská Európy vo futbale