Portál otvorených dátPortál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie ,
ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez
zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má
slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú
správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na dalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.
data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý
sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba
a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát
(a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im
poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má napľniť portál otvorených dát - data.gov.sk:

  • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.
  • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stlpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licenciíDatasety uverejňované RÚVZ Spišská Nová Ves :


Faktúry 2016

Objednávky 2016

Zoznam dlžníkov

Zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom

Zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v úpravovniach vody a pri obsluhe vodárenských zariadení

Zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov