Odkazy na iné stránky:

Stránka Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave http://www.uvzsr.sk

Stránka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach http://www.ruvzke.sk/

Odkazy na ďalšie Regionálne úrady verejného zdravotníctva nájdete na stránke RÚVZ Banská Bystrica

Stránka Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR http://www.svssr.sk/

Stránka Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/

Elektronická zbierka zákonov http://www.zbierka.sk

Slovenská databáza výživového zloženia potravín http://www.pbd-online.sk