Legislatíva Slovenskej republiky

Na stránke UVZSR je prostredníctvom tohto odkazu dostupný zoznam vybraných slovenských právnych predpisov (SK),ktoré sa týkajú činnosti RÚVZ alebo súvisia s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia.