Informácie pre žiadateľov

Základné informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska vo veciach ustanovených zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nájdete TU

Informácia o zmene niektorých ustanovení zákona č.355/2007 TU

Oznámenie v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonovTU

Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska (stiahnuť v PDF

Objednávka služieb (stiahnuť v PDF )

Vzor na vypracovanie dokumentácie Prevádzkového poriadku pre prevádzky zaradené do skupiny „Zariadenia spoločného stravovania“ - stiahnuť vo formáte .DOC

Vzor na vypracovanie dokumentácie Prevádzkového poriadku pre zariadenia na krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov - stiahnuť vo formáte .DOC alebo vo formáte .PDF