Oddelenie hospodársko technických činností

Činnosť oddelenia HTČ spadá kumulovane do riadenia vedúceho osobného úradu.

Oddelenie HTČ sa člení na:
  • referát ekonomický
  • referát prevádzkovo - technický

e-mail: sn.osobnyurad@uvzsr.sk

Vedúci HTĆ a osobného úradu: Ing. Simona Eliášová
Kontakt: tel.:053/4170232, 0911639020, fax: 053/4425826 e-mail: sn.ekonom@uvzsr.sk