Aktuality RÚVZ SNV:

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog - Výtvarná aktivita "Takto trávim svoj voľný čas"

Pre návštevníkov akvaparkov a kúpalísk

Dohovor o právach dieťaťa

Skúšky odbornej spôsobilosti - tlačivá a informácie v slovenskom a ukrajinskom jazyku

Európsky imunizačný týždeň

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

21.9.- Svetový deň Alzheimerovej choroby

Zdravá desiata pre školákov

10.september - Svetový deň prevencie samovrážd


Svetový deň hepatitídy

Svetový deň boja proti rakovine - Prevencia rakoviny krčka maternice

Vyzvi srdce k pohybu - účastnícky list

Letné horúčavy

Svetový deň bez tabaku

Ako prestať fajčiť

IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň zdravia

Najnovšie informácie o ochorení COVID 19

UKONČENIE PREVÁDZKY ODBEROVÉHO MIESTA NA Antigénový test - Informácia o ukončení

4. marec - Svetový deň obezity 2021


Svetový deň potravy


Svetový deň duševného zdravia


Október - mesiac úcty k starším

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.


Fetálny alkoholový syndróm


Alzheimerova choroba


Svetový deň srdca


Chcem zmenu životného štýlu, pohyb, výživa, psychika

Informácia o zmene niektorých ustanovení zákona č.355 / 2007
T U

Poskytnutie osobných údajov osôb starších ako 18 rokov, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia

Usmernenie ÚVZ SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Zvládnite horúčavy bez zdravotných rizík


Svetový deň dojčenia


Pitný režim


Užite si leto


Svetový deň darcov krvi


Podpora ochrany deti pred násilím


Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog

Zrušenie opatrenia zo dňa 10.5.2020

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.4. - zrušenie karantény časti obce Žehra - sídlisko Dreveník

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.3. - zrušenie karantény častí ŽEHRA - osada Dreveník

Opatrenia RÚVZ zo dňa 10.05.2020


Svetový deň pohybom ku zdraviu


Svetový deň bez tabaku


Svetový deň astmy

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.2. - zrušenie karantény častí mesta Krompachy

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.1. - zrušenie karantény obce Bystrany

Opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Informácia k hromadným podujatiam športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy z dňa 19.5.2020

Informácia k hromadným podujatiam - bohoslužby z dňa 5.5.2020

Svetový deň Parkinsonovej choroby


Deň zdravia


Deň narcisov

Svetový deň obezity

Týždeň Mozgu

Svetový deň epilepsie

Deň vody

Tlačová správa ÚVZ SR:Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Svetový deň rakoviny

Chráňme sa očkovaním

Očkovací kalendár na rok 2020

Nebezpečné kozmetické výrobky

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Zdravý štart do nového roka

Očkovací kalendár sa od roku 2020 upraví

Ako predísť chrípke

Správy z roku 2019

Správy z roku 2018

Správy z roku 2017

Správy z roku 2016

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy