Aktuality RÚVZ SNV:

Najnovšie informácie ohľadom koronavírusu 2019-nCOV

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

Upozornenie: Z preventívnych dôvodov skúšky odbornej spôsobilosti plánované na dňa 18.3. a 1.4.2020 nebudú.Už prihlásení záujemcovia budú telefonicky kontaktovaní ohľadom iného termínu.

Svetový deň obezity

Týždeň Mozgu

Svetový deň epilepsie

Deň vody

Tlačová správa ÚVZ SR:Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Svetový deň rakoviny

Chráňme sa očkovaním

Očkovací kalendár na rok 2020

Nebezpečné kozmetické výrobky

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Zdravý štart do nového roka

Očkovací kalendár sa od roku 2020 upraví

Ako predísť chrípke

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

Správy z roku 2019

Správy z roku 2018

Správy z roku 2017

Správy z roku 2016

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy